Članovi sindikata bolje su informirani o radničkim pravima, a prava im se rjeđe krše

O važnosti informiranosti radnika o njihovim pravima na radnome mjestu u više smo navrata već pisali na ovoj stranici, no tribina "Kako do bolje informiranosti radnika i zašto je to važno za društvo" dala nam je povod za još jedan tekst na ovu temu, ovoga puta sagledanu iz nešto šire društvene perspektive.

Istraživanje o informacijskoj pismenosti u kontekstu radničkih prava

Kao uvod u panel raspravu poslužilo je istraživanje o informacijskoj pismenosti u kontekstu radničkih prava autorice Dijane Šobota, izvršne tajnice SSSH za međunarodnu suradnju i organizacijski razvoj. Nacionalno reprezentativno istraživanje pokazalo je kako su članovi sindikata informiraniji o svojim radničkim pravima, te kako se informiranijim radnicima značajno rjeđe krše prava. Osim toga, ispitanici koji su pozitivnije procijenili svoje znanje o radničkim pravima češće traže njihovu zaštitu - kako kroz tužbu uz pomoć sindikata i aktivnije predlaganje izmjena pravilnika o radu ili kolektivnoga ugovora, kako kroz aktivnije djelovanje u sindikatu. Također, ti su radnici i svjesniji kako informiranost o pravima utječe na kvalitetu radnih mjesta. S druge strane, ispitanici koji su slabije upoznati sa svojim pravima oni su koji se nisu spremni aktivnije založiti se za njih, a među vodećim razlozima za to je strah od posljedica, defetizam, fatalizam i mišljenje kako je nemoguće išta promijeniti.

Panel rasprava

S ciljem tumačenja rezultata i odgovora na brojna šira društvena pitanja koja ona otvaraju, održana je i panel rasprava s predstavnicima svih relevantnih društvenih skupina - sindikata, znanstvenika, poslodavaca i političara.

Kako do bolje informiranosti radnika i zašto je to važno za društvo?

Kako do bolje informiranosti radnika i zašto je to važno za društvo?

Izvršna tajnica SSSH za socijalni dijalog i javne politike Ana Milićević Pezelj istaknula je kako je riječ o širem društvenom problemu koji je posljedica i odraz društvenih prioriteta koji od hrvatske samostalnosti jasno idu u korist poticanja poduzetništva, ali na štetu radnika i njihovih prava. Uzroke loše informiranosti radnika treba tražiti u svim akterima i na svim razinama.

Radnici olako potpisuju ugovor o radu, bez da ga pročitaju ili se savjetuju o njemu, ne znajući da ga ne moraju potpisati odmah, već u roku od osam dana. Radionice za nezaposlene koje provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje buduće radnike uči o tome kako napisati životopis, kako se predstaviti na razgovoru za posao, a potpuno zanemaruju pitanje njihovih prava na radnome mjestu i sredstava i načina na koje ih mogu zaštititi, napomenula je Milićević Pezelj, koja smatra kako smo prečesto i u prevelikoj mjeri kao radnici nesvjesni uvjeta pod kojima na tržištu prodajemo svoj rad.

Sustav obrazovanja također je zakazao, a pozitivni pomaci gotovo su nepostojeći. Čak i s pokušajem reforme školstva, tema i vrijednosti rada potpuno su zanemareni, rekla je Milićević Pezelj, istaknuvši primjer međupredmetne teme "Poduzetništvo", te inicijative sindikata da se ona preimenuje u "Poduzetništvo i svijet rada".

Takvi primjeri manifestacija su smjera kojim obrazovni sustav u Hrvatskoj ide, ali i vrijednosti koje kao društvo njegujemo, odnosno ne njegujemo.

Sustav obrazovanja je ključ

Ravnatelj Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu Boris Jokić osvrnuo se na obrazovni sustav i njegove nedostatke u kontekstu radničkih prava. Devedesetih se godina, smatra Jokić, smatralo kako je školstvo isključivo akademska disciplina koja ni po čemu ne odgovara potrebama pojedinca, radništva niti poduzetništva.

Naš se obrazovni sustav ne dotiče riječi rad. Rad nije dio hrvatskih škola – niti praktični rad i rad rukama, niti znanje o radničkim pravima, niti o domaćinstvu. Rad je znati i skuhati nešto, pa i zašiti gumu. To je izbačeno, a rad je u potpunosti nestao iz hrvatskih škola. Stoga ne treba čuditi zašto nema ideje o radništvu i radničkim pravima.

Jokić ističe i ulogu države kao subjekta koji mlade slabo poučava o njihovom obrazovnom i profesionalnom putu. Ne govori se o tome kako ih informirati o mogućnostima u svijetu rada i karijeri, te pravima i obvezama koje idu uz te karijere.

Obrazovni sustav mora informirati djecu što znači raditi, prezentirati im radnike koji rade u tvornicama, u malim obrtima, koji imaju te iste tvornice i obrte, koji rade u centrima za socijalnu skrb. Kada krenu učiti fiziku i kemiju, treba im objasniti kakve to veze ima sa svijetom rada i gdje se to znanje može primijeniti. Škola učenicima mora dati relevantne informacije za njihov životni i obrazovni put, a kada bi se to iskombiniralo s idejom da su važna radnička prava, povezivanje, solidarnost i zajedništvo, imali bismo bolju perspektivu nego što imamo danas.

U više je navrata tijekom rasprave istaknuta i važnost kritičke misli kod mladih, kao ključne zadaće obrazovnoga sustava koja je najčešće u potpunosti zanemarena pred postavljenim prioritetom usvajanja i reprodukcije činjenica. Primjenjivim znanjem, razumijevanjem informacija i znanjem kako ih upotrijebiti gradi se osviještenost mladih ljudi o problemima oko njih, njihova aktivnost, a zatim i sposobnost njihova kritičkoga promišljanja odnosa moći u društvu.

Uloga sindikata, poslodavaca i države

O važnosti informiranja radnika govorio je i tajnik Sindikata graditeljstva Hrvatske (SGH) Domagoj Ferdebar. SGH je u posljednje tri godine obišao desetke tisuća radnika na gradilištima kako bi ih informirao o pravima iz granskog kolektivnog ugovora koji je proširen i koja moraju poštivati svi poslodavci u sektoru. Razina informiranosti radnika o njihovim pravima vrlo je niska - radnici ne znaju koja prava imaju, odakle potječu i kojim su propisima definirana, kao ni da su ona izborena kroz proces kolektivnog pregovaranja.

Proces informiranja radnika i njegov ishod uvelike variraju s obzirom na to djeluje li kod poslodavca sindikat. Tamo gdje postoji sindikalni povjerenik, radnici su informiraniji o pravima i moguće je ostvariti višu razinu u komunikaciji s radnicima - tema nije samo informiranje o pravima koje radnici imaju, već predstavljanje uloge sindikata, te informiranje o tome kako i kada djelovati, kako prava zaštititi, te aktivno uključiti radnike u proces kolektivnoga pregovaranja. Ferdebar napominje i kako je im je pristup radnicima nekad vrlo otežan, a uprava i poslovođe na razne načine pokušavaju spriječiti ulazak sindikata i informiranje radnika.

Direktorica HUP-ova odjela za zakonodavstvo i pravne poslove Admira Ribičić osudila je takvo postupanje poslodavaca, smatrajući kako se ne smije braniti i ograničavati sindikalno organiziranje radnika, no ističe kako se značajna količina problema može riješiti pravodobnom i točnom informacijom. Nerijetko i sami poslodavci, pogotovo oni koji zapošljavaju malo radnika, ne razumiju zakone i propise, te zbog toga postupaju u suprotnosti s njima.

Uloga svih nas, smatra Ribičić, je educiranje o radnim pravima, obvezama i odnosima - i radnika i poslodavaca, ali i razvoj komunikacije i suradnje kojima se u većini slučajeva mogu riješiti postojeće nesuglasice. - Kvalitetan dijalog radnika i poslodavaca preduvjet je za zadovoljnijeg i produktivnijeg radnika, ali i konkurentnijeg poslodavca.

Pomoćnik ministra rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Dražen Opalić naglasio je važnost informiranja o pravima, ali i obvezama radnika i poslodavaca. Opalić smatra kako sindikati neorganiziranim radnicima moraju aktivnije i uspješnije komunicirati koristi članstva u sindikatu, te kako će i sindikati i poslodavci imati podršku Ministarstva u nastojanju da što više radnika bude obuhvaćeno kolektivnim ugovorima, kao sredstvom zaštite i unapređenja prava radnika. Ministarstvo, rekao je Opalić, ima želju i namjeru da zajedno sa socijalnim partnerima sudjeluje u edukaciji učenika i studenata o pravima i obvezama u radnome odnosu s ciljem povećanja svijesti o nedopustivosti neprijavljenog rada.

Dostupnost informacija nije garancija informiranosti. To ne znači da te informacije razumijemo i da ih možemo iskoristiti za rješavanje problema i za unapređenje i zaštitu naših prava. Naglasak trebamo staviti na razvijanje kritičke svijesti i sposobnost da razumijemo te informacije, kao i na razvijanju aktivizma da koristimo te informacije kako bismo zaštitili svoja prava.

Dijana Šobota

Šobota smatra kako sindikati i poslodavci moraju imati aktivniju ulogu u informiranju svojih članova, a država mora učinkovitije sankcionirati poslodavce koji sprječavaju sindikalno organiziranje ili odvraćaju radnike od informiranja i traženja zaštite.

Online tribinu Kako do bolje informiranosti radnika i zašto je to važno za društvo organizirao je Savez samostalnih sindikata Hrvatske u sklopu projekta Rad po mjeri čovjeka, sufinanciranog sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

 

Greška WordPress baze podataka: [Table 'arkossss302871hr5004_wordpress_a.wp_ppma_author_categories' doesn't exist]
SELECT wp_ppma_author_categories.*, wp_ppma_author_categories_meta.meta_key, wp_ppma_author_categories_meta.meta_value FROM wp_ppma_author_categories LEFT JOIN wp_ppma_author_categories_meta ON wp_ppma_author_categories.id = wp_ppma_author_categories_meta.category_id WHERE 1=1 AND category_status = 1 ORDER BY category_order ASC LIMIT 20 OFFSET 0

Vezane vijesti

Trg kralja Petra Krešimira IV. 2,
10 000 Zagreb

email: [email protected]
Rad po mjeri čovjeka projekt je SSSH s ciljem informiranja radnica i radnika o njihovim pravima te o važnosti i načinu sindikalnog organiziranja.
Izradu ove stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Saveza samostalnih sindikata Hrvatske.
Powered by Panda komunikacije
menu-circlecross-circle
View more
Cookies settings
Ok
Odbij
Politika privatnosti
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Pravila privatnosti Ovim dokumentom opisano je kako Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Trg kralja Petra Krešimira IV. br. 2, Zagreb, OIB: 00602600385 (u daljnjem tekstu SSSH) obrađuje osobne podatke. Politika privatnosti se primjenjuje na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo. Kontaktni podaci prikupljeni na našim web stranicama neće biti javno objavljeni niti će koristiti za bilo što drugo, osim za slanje odgovora na vaš upit! Svoje osobne podatke u gore navedene svrhe dajete dobrovoljno što potvrđujete dajući jasnu i nedvosmislenu privolu. Navedeni podaci su nam nužni kako bi se ispunile svrhe u koju se prikupljaju i neće biti korišteni ni u koju drugu svrhu bez ishođenja vaše izričite privole. Slijedom navedenog, ako uskratite tražene osobne podatke, SSSH neće moći postupiti po tom zahtjevu. Obavještavamo vas da u svakom trenutku možete povući privolu na obradu vaših osobnih podataka bez posljedica te da će vašem zahtjevu biti udovoljeno u najkraćem mogućem roku. Nakon povlačenja vaše privole vaši osobni podaci više neće biti obrađivani te će u skladu s internim aktom SSSH biti brisani ili uništeni na siguran način. Vaši osobni podaci neće se prosljeđivati trećim osobama izvan stranice www.radpomjeri.eu. U slučaju davanja vaših osobnih podataka na korištenje trećim osobama, SSSH će vas o tome prethodno informirati u skladu s važećim propisima o zaštiti osobnih podataka. Vaši osobni podaci neće se prosljeđivati trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama. SSSH će vaše osobne podatke obrađivati u skladu s opisanom svrhom, u razdoblju u kojem je obrada tih podataka nužna radi postizanja svrhe u koju su prikupljeni, a najduže u roku određenom internim aktom kojim se uređuje obrada i pohrana tih podataka. Osobne podatke koje prikupimo o vama čuvamo u sigurnom okruženju. Vaši osobni podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca. Obrađeni podaci pohranjuju se u našim prostorijama i IT sustavima, ali ponekad podatke pohranjujemo na servere naših pouzdanih davatelja usluga (trusted service provider). Osigurat ćemo da se osobni podaci drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe. Za sva pitanja i informacije vezane uz ostvarivanje vaših prava na zaštitu osobnih podataka, slobodno se obratite na e-adresu [email protected].   Pravila o korištenju kolačića Pravila o kolačićima Kako bi se osigurao ispravan rad ovog web-mjesta, ponekad na vaše uređaje pohranjujemo male podatkovne datoteke poznate pod nazivom kolačići. Što su kolačići? Kolačić je mala podatkovna datoteka koja se pohranjuje na vaše računalo ili mobilni uređaj pri posjetu određenom web-mjestu. S pomoću kolačića web-mjesto pamti vaše radnje i željene postavke (poput korisničkog imena, jezika, veličine fonta i drugih željenih postavki koje se odnose na prikaz) tijekom duljeg razdoblja, pa ih nije potrebno ponovno unositi pri svakom povratku na web-mjesto odnosno pri prelasku s jedne njegove stranice na drugu. Na koji se način koristimo kolačićima? Na nekim se našim stranicama koristimo kolačićima koji nisu prijeko potrebni za prikaz web-mjesta, no omogućit će vam ugodnije pregledavanje. Te kolačiće možete izbrisati ili blokirati, ali ako to učinite, neke funkcije te stranice možda neće raditi kako je predviđeno. Kolačiće na web stranici koristimo na slijedeći način:
  • kolačić za definiranje jezika preglednika,
  • kolačići za praćenje statistike posjećenosti web stranice,
  • korisničke sigurnosne kolačiće, koji se koriste za sprječavanje zloupotreba autentičnosti i za zaštitu od CSRF hakerskih napada,
  • kolačić za definiranje prikaza skočnog prozora na dnu stranice i za aktivaciju ili deaktivaciju pojedinih kategorija kolačića.
Ažuriranje kolačića Privolu koju nam dajete klikom na pojedinu kategoriju kolačića možete u bilo kojem trenutku povući. Osobni podaci Informacije povezane s kolačićima ne služe za vašu identifikaciju, a podaci o navikama pregledavanja isključivo su pod našim nadzorom. Kolačićima se ne koristimo ni u koje druge svrhe osim onih koje smo ovdje opisali. Kolačići trećih osoba Ponekad u statističke svrhe koristimo i vanjske usluge za praćenje korištenja stranica, poput Google Analytics. U tom slučaju, Google će na vaše računalo poslati svoje kolačiće – tzv. kolačiće treće strane. Isto se događa kada koristimo karte na Google Maps. Kako se kontroliraju kolačići? Kolačiće možete kontrolirati i/ili izbrisati prema želji. Možete izbrisati sve kolačiće koji su već pohranjeni na vašem uređaju, a postavke većine preglednika omogućuju blokiranje pohrane kolačića. Ako blokirate kolačiće, možda ćete pri svakom posjetu web-mjestu morati ručno prilagođivati neke željene postavke, a određene usluge i funkcije možda neće biti dostupne. Ako ne želite na svome računalu primati kolačiće, svom pregledniku možete zadati da vas obavijesti kada ih detektira ili ih možete automatski sve odbiti. Također možete obrisati sve kolačiće koje ste već primili. Ako želite ograničiti ili blokirati kolačiće koji su vam već instalirani, to možete učiniti putem postavki svoga preglednika. Na koji način, saznajte preko funkcije “Help”/”Pomoć” unutar preglednika ili na stranici www.aboutcookies.org, gdje možete naći detaljne upute koje se odnose na različite preglednike. Način na koji možete isključiti kolačiće treće strane i kako promijeniti postavke preglednika opisani su na slijedećim linkovima:
Save settings
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram