Nasilje i uznemiravanje na radnom mjestu - ratifikacija Konvencije MOR-a C190

Nasilje i uznemiravanje na poslu, posebno ono rodno uvjetovano, gorući je problem diljem svijeta, ali i u svim gospodarskim djelatnostima. Žene suočene s nasiljem i uznemiravanjem teško ispunjavaju svoj radni potencijal, životi su im uništeni, a nezadovoljstvo i trauma se prelijevaju na cjelokupno društvo. Sindikati diljem svijeta su ovaj problem prepoznali , a uz usuglašenu kampanju i lobiranje, usvojena je Konvencija MOR-a C190 i prateća Preporuka 206, na Međunarodnoj konferenciji rada 2019.

Prema podacima prve ITUC-ove ankete, u koju je bilo uključeno 107 sindikata u 70 zemalja diljem svijeta, nasilje i uznemiravanje na radnom mjestu je posljednjih godina poraslo, ponajprije radi pandemije Covid-19. Velik broj sindikata je poduzeo prve akcije predviđene za implementaciju C190, a vjeruje se da će je do 2023. godine čak 50 zemalja ratificirati.

Konvencija MOR-a broj 190 (Konvencija protiv nasilja i uznemiravanja C190) i popratna preporuka broj 206 (R206) je revolucionarna u postavljanju međunarodnih standarda za sprječavanje nasilja i uznemiravanja na radnom mjestu. C190 je obvezujući instrument, dok R206 daje smjernice u vezi provedbe. Kroz zakone, obveze poslodavaca i socijalni dijalog sada je moguće ostvariti budućnost bez rodne nejednakosti i nasilja.  

Nasilje i uznemiravanje na radnom mjestu u brojkama

Žene, radnici u neformalnom sektoru, domorodačko stanovništvo, osobe s invaliditetom i LGBTI+ radnici su nerazmjerno pogođeni nasiljem i uznemiravanjem na radnom mjestu. U svijetu jedna od tri žene doživi fizičko i seksualno nasilje tijekom svog života, dok na radnom mjestu to iskusi 7 od 10 radnika. Upozorava se i na niske razine izvještavanja o seksualnom uznemiravanju i nasilju na radnom mjestu, gdje radnici imaju malo povjerenja u postojeći sustav pritužbi.

Pandemija Covid-19 donijela je alarmantan porast nasilja u sektorima kao što su zdravstvo, transport, maloprodaja i obrazovanje. Obiteljsko nasilje, koje također negativno utječe na pitanje sigurnosti i zdravlja, iskusila je čak 1 od 3 radnice, što dodatno utječe na njihovu sposobnost za rad, produktivnost i neovisno raspolaganje financijskim sredstvima.

Kampanja #RatifyC190 pokrenuta je u lipnju 2019. godine od strane ITUC-a, a imala je najveći utjecaj na nacionalnim razinama gdje su sindikati i njihovi saveznici mobilizirali vlade na ratifikaciju C190. Svake godine ključni datumi za globalnu mobilizaciju uključuju: Međunarodni dan žena (8. ožujka), Međunarodni dan eliminacije nasilja nad ženama (25. studenog) i datum godišnjice usvajanjaC190 i R206 (21. lipnja).

Prepoznavanje nasilja i uznemiravanja u nacionalnim zakonodavstvima

Države potpisnice dužne su učiniti promjene relevantnih zakona kako bi se ostvarila potpuna implementacija C190. Prema ITUC-ovom istraživanju više od polovice zemalja (52%) mora promijeniti svoje zakone o radu kako bi implementirali C190, slijede promjene u zakonima o sigurnosti i zdravlju na radu (37%), jednakost i nediskriminacijski zakoni (37%), obiteljsko nasilje (35%), neformalna ekonomija (35%) i kazneni zakoni (24%).

U Danskoj su ujedinjeni sindikati vodili petogodišnju kampanju za bolji zakon o seksualnom uznemiravanju, što je rezultiralo revolucionarnim obvezujućim trajnim sporazumom o seksualnom uznemiravanju dogovorenom 4. ožujka 2022. U Italiji su nakon ovogodišnje ratifikacije tri glavne sindikalne središnjice CGIL, CISL i UIL iznijeli zahtjeve za jačanje obveze poslodavaca da spriječe nasilje i uznemiravanje, uključujući i izvršavanje dužnosti povezanih sa sigurnosti i zdravljem na radu.

U Velikoj Britaniji, koja je ratificirala C190, sindikati su jasno dali do znanja da zakoni o obiteljskom zlostavljanju još uvijek nisu u skladu sa spomenutom konvencijom, dok na radnim mjestima nedostaje organizirana podrška žrtvama obiteljskog nasilja. Francuski zakon koji treba ratificirati C190 prošao je jednoglasno glasovanje u donjem i gornjem domu parlamenta 2021. godine, što je rezultat ambiciozne kampanje visokog profila formirane od strane CGT-a i svjetskih nevladinih organizacija.

U sklopu kampanja pridaje se sve veća pažnja zaštite za rad na daljinu, posebno za vrijeme pandemije. Sindikati diljem svijeta su ostvarili impresivnu razinu angažmana koji je donio okvir C190 i R206 u tripartitne pregovore s vladama, ali i bipartitne pregovore s poslodavcima. Hrvatska je za sada potpisnica ove konvencije, no još uvijek je nije ratificirala.

 

 

 

 

Podijeli

Vezane vijesti

Trg kralja Petra Krešimira IV. 2,
10 000 Zagreb

email: radpomjeri@sssh.hr
Rad po mjeri čovjeka projekt je SSSH s ciljem informiranja radnica i radnika o njihovim pravima te o važnosti i načinu sindikalnog organiziranja.
Izradu ove stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Saveza samostalnih sindikata Hrvatske.
Stranica radpomjeri.eu registrirana je pod Creative Commons licencom - 2023.
Powered by Panda komunikacije
menu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram