Plaće mogu i moraju rasti i bez poreznog rasterećenja

Piše:
radpomjeri.eu

Poslodavci u Hrvatskoj uvjeravaju sve da rast plaća ne ovisi o radu i poslovanju. Ukratko, kad naše plaće oslobodimo svih poreza i doprinosa, kad jednom neto plaće dosegnu razinu bruto plaće i dodatna poreza rasterećenja više ne budu moguća, to će biti trenutak kad plaće više neće moći rasti, bez obzira na poslovanje i ostvarivanje profita. Tako nas uvjeravaju poslodavci.

Bez neke velike nauke bilo bi logično raditi na način da poslodavac koji posluje s profitom, iz tog poslovanja dio ulaže u razvoj poslovanja, dio u radnike i dio kao uživanje ostvarene dobiti.
Prema kontinuiranoj i u posljednje vrijeme vrlo agresivnoj strategiji poslodavci uvjeravaju vladu RH i radnike da plaće i standard radnika ne mogu rasti iz poslovanja, nego isključivo i jedino iz smanjenja davanja iz bruto plaća, odnosno izjednačavanja bruto i neto plaća. Čini se da im to dobro ide, jer mamac su zagrizli i jedan manji dio radnika, a odnedavno i vlada.

Posljednje godine obilježile su stabilan rast hrvatskog gospodarstva i profita, prošlo je vrijeme velikih stečajeva, neisplata plaća i sl., a domaćih radnika nema. Poslodavci govore da nam je produktivnost mala, tj. da je niža od zapadnih susjeda, oni ne ulaze previše detaljno u to što govore, ali suptilno žele dati do znanja da je to većinom zbog slabije radne snage. Opremu i tehnologije koje povećavaju produktivnost rada spomenu, ali rijetko.

• Svako smanjenje doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i sad i u budućnosti umanjit će kvalitetu mirovinskog i zdravstvenog osiguranja.

• Prelijevanjem doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u neto plaće danas, učinit će nas siromašnima u mirovini sutra.

• Bruto plaće u Hrvatskoj su na dnu u EU. S ovim zahtjevima poslodavaca samo će još više blokirati rast plaća i zaostajati za plaćama drugih članica EU.

• Izjednačavanje ili približavanje neta i bruta - nije rast plaće.

Ako krenemo računati,
Tablica ispod ne uspoređuje nas sa susjednim razvijenijim državama, ali pokazuje trendove u Hrvatskoj. Plaće niti blizu ne prate rast prihoda i dobiti koje poslodavci ostvaruju.

Usporedba rasta plaća 2021. i 2020. godine

Rast broja zaposlenih 3,4%. S ovim rastom ostvareno je 109,6% više dobiti, a prosječna plaća narasla je za 6,1%.
Da su plaće svih 964.742 radnika zaposlenih kod poduzetnika u 2021. godini umjesto 6,1% narasle za 15% to bi ukupnu dobit smanjilo s 44,8 na oko 38,0 milijardi kuna. I dalje bi bilo za ulaganje u razvoj poslovanja i uživanje ostvarene dobiti.

Tablica 1. Financijski rezultati poslovanja 144.259  poduzetnika RH u 2021. i usporedba s 2020. godinom
 (iznosi u tisućama kuna, plaće u kunama)
Opis 2020. 2021. Indeks 2021./2020.
Broj zaposlenih 932.575 964.742 103,4
Ukupni prihodi 732.977.224 885.743.632 120,8
Ukupni rashodi 705.755.333 831.907.290 117,9
Dobit prije oporezivanja 51.978.459 71.045.927 136,7
Gubitak prije oporezivanja 24.756.568 17.209.585 69,5
Porez na dobit 5.835.087 9.001.020 154,3
Dobit razdoblja 45.446.968 61.917.668 136,2
Gubitak razdoblja 24.060.163 17.082.346 71,0
Konsolidirani financijski rezultat (dobit ili gubitak razdoblja) 21.386.805 44.835.322 209,6
Izvoz 139.201.856 189.094.684 135,8
Uvoz 125.642.862 159.700.480 127,1
Trgovinski saldo (izvoz minus uvoz) 13.558.994 29.394.204 216,8
Bruto investicije samo u novu dugotrajnu imovinu 25.112.050 29.901.022 119,1
Prosječne mjesečne neto plaće po zaposlenom 5.985 6.350 106,1
Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja

Domagoj Ferdebar, tajnik Sindikata graditeljstva Hrvatske (SGH)

Podijeli
Trg kralja Petra Krešimira IV. 2,
10 000 Zagreb

email: radpomjeri@sssh.hr
© Copyright 2020 - All Rights Reserved
Powered by Panda komunikacije
Rad po mjeri čovjeka projekt je SSSH s ciljem informiranja radnica i radnika o njihovim pravima te o važnosti i načinu sindikalnog organiziranja.
Izradu ove stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Saveza samostalnih sindikata Hrvatske.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram