DISKRIMINACIJA

nejednako postupanje prema pojedincima ili skupinama zbog njihovih posebnih karakteristika ili pripadnosti određenoj skupini, odnosno nedopušteno i neopravdano razlikovanje osoba na osnovi nekih njihovih karakteristika. Izravna diskriminacija je postupanje uvjetovano nekim od osnova diskriminacije kojim se osoba stavlja, ili bi mogla biti stavljena, u nepovoljniji položaj od druge osobe u sličnoj situaciji. Neizravna diskriminacija je pravilo koje na prvi pogled nije diskriminirajuće, ali u praksi ima nepovoljan učinak za osobe s određenim karakteristikama ili osobe koje pripadaju određenoj skupini. Uznemiravanje je svako neželjeno ponašanje uzrokovano nekim od zabranjenih osnova diskriminacije, koje ima za cilj, ili stvarno predstavlja, povredu dostojanstva osobe, a koje uzrokuje strah, neprijateljstvo, ponižavajuće i uvredljivo okruženje. Spolno uznemiravanje je svako neverbalno i verbalno, ili fizički nepoželjno ponašanje spolne naravi koje ima za cilj, ili stvarno predstavlja, povredu dostojanstva osobe, a koje uzrokuje strah, neprijateljsko, ponižavajuće i uvredljivo okruženje. Mobing je oblik ne-fizičkog uznemiravanja na radnom mjestu.

< Natrag
Trg kralja Petra Krešimira IV. 2,
10 000 Zagreb

email: radpomjeri@sssh.hr
© Copyright 2020 - All Rights Reserved
Powered by Panda komunikacije
Rad po mjeri čovjeka projekt je SSSH s ciljem informiranja radnica i radnika o njihovim pravima te o važnosti i načinu sindikalnog organiziranja.
Izradu ove stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Saveza samostalnih sindikata Hrvatske.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram