EUROPSKA KONFEDERACIJA SINDIKATA (EKS/ETUC)

krovna organizacija sindikata na europskoj razini, koja promiče interese radnika na europskoj razini i prema institucijama Europske unije. EKS okuplja 90 nacionalnih sindikalnih središnjica iz 39 europskih država, s više od 40 milijuna članova. SSSH je punopravni član EKS-a.

< Natrag
Trg kralja Petra Krešimira IV. 2,
10 000 Zagreb

email: radpomjeri@sssh.hr
© Copyright 2020 - All Rights Reserved
Powered by Panda komunikacije
Rad po mjeri čovjeka projekt je SSSH s ciljem informiranja radnica i radnika o njihovim pravima te o važnosti i načinu sindikalnog organiziranja.
Izradu ove stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Saveza samostalnih sindikata Hrvatske.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram