HRVATSKA UDRUGA POSLODAVACA (HUP)

Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) dobrovoljna je, neprofitna i neovisna udruga poslodavaca koja štiti i promiče prava i interese svojih članova. HUP od 1994. godine kao jedini reprezentativni predstavnik poslodavaca sudjeluje u radu Gospodarsko-socijalnog vijeća na nacionalnoj razini, a stupanjem na snagu Zakona o radu iz 1996. godine dobio je pravo na kolektivno pregovaranje i sklapanje kolektivnih ugovora.

< Natrag
Trg kralja Petra Krešimira IV. 2,
10 000 Zagreb

email: radpomjeri@sssh.hr
© Copyright 2020 - All Rights Reserved
Powered by Panda komunikacije
Rad po mjeri čovjeka projekt je SSSH s ciljem informiranja radnica i radnika o njihovim pravima te o važnosti i načinu sindikalnog organiziranja.
Izradu ove stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Saveza samostalnih sindikata Hrvatske.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram