JAVNE POLITIKE

racionalan dio političkog života koji je usmjeren na rješavanje sadržajnih problema politike. Nasuprot ovom pojmu je izraz politics, kojim se označava područje primjene političke moći, odnosno iracionalni manevarski prostorom. Izraz javne politike (policy) odnosi se, dakle, na onaj aspekt politike kojemu je u središtu rješavanje problema, a ne borba za moć, izbor između alternativnih putova kojima se ti problemi mogu rješavati, a ne stvaranje političkog poborništva te, u konačnici, racionalan, a ne iracionalan pogled na politički život.

< Natrag
Trg kralja Petra Krešimira IV. 2,
10 000 Zagreb

email: radpomjeri@sssh.hr
© Copyright 2020 - All Rights Reserved
Powered by Panda komunikacije
Rad po mjeri čovjeka projekt je SSSH s ciljem informiranja radnica i radnika o njihovim pravima te o važnosti i načinu sindikalnog organiziranja.
Izradu ove stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Saveza samostalnih sindikata Hrvatske.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram