RADNI SPOR

spor između radnika i poslodavca. Razlikujemo individualni i kolektivni radni spor. Individualni radni spor je prijepor pojedinog radnika i poslodavca. Predmet spora može biti normativni i materijalni. Individualni radni spor rješava se u poduzeću i na sudu. Pojedinačni spor može rješavati i arbitraža. Mnoge zemlje imaju specijalizirane radne sudove. Pred sudom ovaj spor ima karakter hitnog, relativno jednostavan pravni postupak, određivanje privremenih mjera, kraći su rokovi parničenja i žalbe.

< Natrag
Trg kralja Petra Krešimira IV. 2,
10 000 Zagreb

email: radpomjeri@sssh.hr
© Copyright 2020 - All Rights Reserved
Powered by Panda komunikacije
Rad po mjeri čovjeka projekt je SSSH s ciljem informiranja radnica i radnika o njihovim pravima te o važnosti i načinu sindikalnog organiziranja.
Izradu ove stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Saveza samostalnih sindikata Hrvatske.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram