SERVISNI SINDIKAT

sindikat u kojem prevladava uslužni odnos između sindikata i članova. Članovi plaćaju članarinu, u zamjenu za usluge koje im pružaju profesionalno zaposleni u sindikatu. Za razliku od organizirajuće sindikata, od članova servisnog sindikata ne očekuje se aktivno sudjelovanje u radu sindikata.

< Natrag
Trg kralja Petra Krešimira IV. 2,
10 000 Zagreb

email: radpomjeri@sssh.hr
© Copyright 2020 - All Rights Reserved
Powered by Panda komunikacije
Rad po mjeri čovjeka projekt je SSSH s ciljem informiranja radnica i radnika o njihovim pravima te o važnosti i načinu sindikalnog organiziranja.
Izradu ove stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Saveza samostalnih sindikata Hrvatske.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram