SINDIKALNO OSPOSOBLJAVANJE (EDUKACIJA)

kontinuirani proces učenja i usavršavanja sindikalnih predstavnika i aktivista, na području znanja i vještina koje su potrebne za sindikalni rad. Sindikalna edukacija ključni je preduvjet uspješnoga djelovanja svakog sindikata. Organiziranje i pružanje sindikalne edukacije ubraja se u temeljne djelatnosti sindikata, a sudjelovanje u sindikalnoj edukaciji i osobno usavršavanje odgovornost je svakog izabranog sindikalnog predstavnika.

< Natrag
Trg kralja Petra Krešimira IV. 2,
10 000 Zagreb

email: radpomjeri@sssh.hr
© Copyright 2020 - All Rights Reserved
Powered by Panda komunikacije
Rad po mjeri čovjeka projekt je SSSH s ciljem informiranja radnica i radnika o njihovim pravima te o važnosti i načinu sindikalnog organiziranja.
Izradu ove stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Saveza samostalnih sindikata Hrvatske.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram