STATUT SINDIKATA

temeljni dokument sindikata, kojim se propisuje unutrašnja organizacija i funkcioniranje sindikata, te prava i dužnosti članova. Statut propisuje tijela koja postoje unutar sindikata, mehanizme donošenja odluka, načela na kojima sindikat djeluje i glavne aktivnosti kojima se bavi. Statut obično propisuje i najmanji broj članova potreban da se ustroji podružnica, kao i zadaće koje podružnica obavlja, tijela podružnice, te načine provođenja izbora i odlučivanja u podružnici. Iako sloboda sindikalnog organiziranja znači da sindikat može samostalno odlučiti o svojem ustroju, statut mora biti utemeljen i donesen na načelima demokratskog zastupanja i očitovanja volje članova.

< Natrag
Trg kralja Petra Krešimira IV. 2,
10 000 Zagreb

email: radpomjeri@sssh.hr
© Copyright 2020 - All Rights Reserved
Powered by Panda komunikacije
Rad po mjeri čovjeka projekt je SSSH s ciljem informiranja radnica i radnika o njihovim pravima te o važnosti i načinu sindikalnog organiziranja.
Izradu ove stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Saveza samostalnih sindikata Hrvatske.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram