Pregovaračka moć i snaga sindikata leži u članstvu

Suzana Rajković sindikalna je povjerenica Sindikata obrazovanja, medija i kulture Hrvatske (SOMK), učlanjen u Savez samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH). Odlučila je sindikalno se aktivirati jer nije htjela dopustiti da se kolektivni ugovor i dalje krši i jer je htjela izboriti dodatna prava za članice i članove sindikata. Svjesna je važnosti djelovanja sindikata i na nacionalnoj razini, utjecajem na zakone i javne politike, uključujući Državni pedagoški standard i smatra kako bi bez sindikata prava bila svedena na minimum. Suzana jednako tako zna da pregovaračka moć i snaga sindikata leži u članstvu.

 

 

Video portret iz serijala „Naši sindikalisti“ snimljen je u suradnji sa Zakladom Friedrich Ebert.

Koncept osmislila: Dijana Šobota

razgovarala: Barbara Matejčić

snimao i montirao: Marinko Marinkić

Podijeli
Trg kralja Petra Krešimira IV. 2,
10 000 Zagreb

email: radpomjeri@sssh.hr
© Copyright 2020 - All Rights Reserved
Powered by Panda komunikacije
Rad po mjeri čovjeka projekt je SSSH s ciljem informiranja radnica i radnika o njihovim pravima te o važnosti i načinu sindikalnog organiziranja.
Izradu ove stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Saveza samostalnih sindikata Hrvatske.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram