Rad na određeno: što to znači za mene?

Piše:
radpomjeri.eu

S početkom nove godine stupio je na snagu niz izmjena Zakona o radu. Jedna od važnijih promjena desila se u području rada na određeno vrijeme, a u ovom blogu objašnjavamo što te promjene točno znače za radnike zaposlene putem ugovora o radu na određeno vrijeme.

Razlozi, trajanje i broj ugovora

Iako je za ugovor na određeno i dosad bilo određeno da se može sklopiti samo iznimno i zbog određenih razloga, izmjenama Zakona o radu koje su stupile na snagu 1. siječnja 2023. se to dodatno precizira. Ugovor o radu mora se sklopiti na neodređeno vrijeme, osim ako je potreba za obavljanjem posla privremena iz nekog razloga, koji se mora navesti u ugovoru. Isprobavanje radnika i ekonomska neizvjesnost nisu opravdani razlozi za zapošljavanje na određeno vrijeme. Gore navedeno vrijedi i za svaki sljedeći eventualni ugovor koji bi se sklapao nakon isteka prvog.

Ukupno se, pod ovim uvjetima, mogu sklopiti samo tri ugovora o radu na određeno vrijeme. Nakon toga poslodavac mora ponuditi rad na neodređeno vrijeme, ili do proteka sljedećeg sklapanja ugovora na određeno vrijeme mora proteći šest mjeseci. Svi ugovori koji se sklapaju jedan za drugim smatraju se uzastopnima, ako između njih prekid nije duži od tri mjeseca. Rad na određeno (na jednom ili više uzastopnih ugovora) ukupno može trajati tri godine. Nakon isteka tri godine ponovno važi isto pravilo: zapošljavanje na neodređeno ili pauza od šest mjeseci. Iznimno, rad na određeno može trajati dulje od tri godine ako je ugovor sklopljen zbog zamjene radnika, ako radnik radi na projektu koji se financira iz fondova Europske unije čije je trajanje dulje od tri godine i ako je to dopušteno u nekom drugom zakonu ili u kolektivnom ugovoru koji se primjenjuje na radnika. Ako je radnik zaposlen na određeno vrijeme suprotno onome što Zakon zahtijeva, smatra da se da je ugovor sklopljen na neodređeno vrijeme. To znači da se radnik poslodavcu može obratiti sa zahtjevom za zaštitu prava (najbolje putem sindikata), a eventualno potom i zaštitu prava tražiti na sudu. Sva ova pravila primjenjuju se i na ugovore o radu kojima poslodavac nije poimence isti, ali se poslodavci smatraju povezanima prema nekom iz kriterija iz čl. 2. st. 6. Zakona.

Na radnike koji ugovor o radu na određeno vrijeme imaju sklopljen s agencijom za zapošljavanje ne odnosi se pravilo od tri ugovora. Razdoblje takvog rada i dalje je ograničeno na tri godine, no radnik će u tom razdoblju moći raditi i po više od 3 ugovora o radu.

Što ako već radim na određeno vrijeme? Kako se primjenjuju nova pravila?

Novo pravilo o broju ugovora na određeno vrijeme primjenjuje se i na radnike koji već rade na određeno vrijeme. Dakle, ako na dan početka primjene Zakona (1.1.2023.) radnik radi na drugom ugovoru o radu na određeno vrijeme, moguće je sklopiti samo još jedan. Međutim, ako je radnik u radnom odnosu po, primjerice 4. ugovoru na određeno vrijeme, novo pravilo neće biti od utjecaja, već će se po isteku takvog ugovora smatrati kao da je prestao treći ugovor o radu. Sva pravila primjenjuju se i na umirovljenike koji na ovaj način rade do polovice radnog vremena.

Zahtjev za sklapanje ugovora na neodređeno vrijemenovo pravo

Prethodno zakonsko rješenje je obvezivalo poslodavca da razlog za sklapanje ugovora na određeno naznači tek u drugom, odnosno svakom sljedećem ugovoru o radu na određeno vrijeme. Od stupanja na snagu novog Zakona, i razlog i njegovo navođenje traže se i za prvi ugovor, što znači da  radnik može tražiti zaštitu svog prava na ugovor na neodređeno vrijeme ako smatra da je neopravdano sklopljen ugovor na određeno vrijeme. Međutim, zbog zahtjeva europskog zakonodavstva, uvodi se još jedno dodatno pravo, a to je da radnik (uz uvjet da je proteklo 6 mjeseci rada i istekao probni rok), može od poslodavca zatražiti sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme. Ako odbije zahtjev radnika, poslodavac je dužan obrazloženje razloga odbijanja zahtjeva dostaviti u roku od 30 dana, odnosno 60 dana ako se radi o malom poslodavcu koji zapošljava manje od 20 radnika.

Sezonsko zapošljavanje

Na rad u sezoni po ugovorima na određeno, zbog njegove se prirode ne primjenjuje ograničenje od tri godine i tri ugovora, odnosno takav posao ne može se „pretvarati“ u rad na neodređeno vrijeme. Posao koji se obavlja sezonski je posao u djelatnosti kod koje dolazi do povećanja intenziteta poslovnih aktivnosti u vezi s izmjenom godišnjih doba, a ugovor za takve poslove može se sklopiti do 9 mjeseci. Riječ je o „običnom“ zapošljavanju u sezoni, prema ugovorima za određeno vrijeme.

Kako bi se osigurao ponovni rad istog radnika u sljedećoj sezoni, ali i socijalna sigurnost sezonskih radnika, za sezonske poslove može se sklopiti i ugovor za stalne sezonske poslove. Taj ugovor obvezuje poslodavca da radniku ponudi sklapanje ugovora za rad i u sljedećoj sezoni, i dosad se sklapao samo kao ugovor na određeno vrijeme. Uz to, poslodavac je radniku nakon isteka ugovora bio dužan uplaćivati produženo mirovinsko osiguranje. Poslodavci su se u odnosu na „obične“ ugovore za sezonski rad odlučivali na ponudu ovakvih ugovora ako bi se mogli kvalificirati za mjeru HZZ-a „Stalni sezonac“. Na temelju te mjere, poslodavac je mogao dobiti sufinanciranje produženog mirovinskog osiguranja, a radnicima se za vrijeme kad nisu radili isplaćivala novčana pomoć.

Novost je da se ovakav ugovor sada može sklopiti i kao ugovor na neodređeno vrijeme bez isplate plaće za vrijeme privremenog prekida rada, ali s uplatom doprinosa. Novost je također i da se radnik za vrijeme privremenog prekida rada može zaposliti kod drugog poslodavca što dosad na ovom ugovoru nije bilo moguće. U slučaju ugovora na neodređeno vrijeme to bi bilo moguće tako da dođe do mirovanja radnog odnosa, a ako je ugovor sklopljen na određeno vrijeme, poslodavac i radnik morali bi sklopiti pisani sporazum o odricanju uplate produženog mirovinskog osiguranja.

Foto: Romain Dancre / Unsplash

Greška WordPress baze podataka: [Table 'arkossss302871hr5004_wordpress_a.wp_ppma_author_categories' doesn't exist]
SELECT wp_ppma_author_categories.*, wp_ppma_author_categories_meta.meta_key, wp_ppma_author_categories_meta.meta_value FROM wp_ppma_author_categories LEFT JOIN wp_ppma_author_categories_meta ON wp_ppma_author_categories.id = wp_ppma_author_categories_meta.category_id WHERE 1=1 AND category_status = 1 ORDER BY category_order ASC LIMIT 20 OFFSET 0

Autor/ica

Posljednje

Trg kralja Petra Krešimira IV. 2,
10 000 Zagreb

email: [email protected]
Rad po mjeri čovjeka projekt je SSSH s ciljem informiranja radnica i radnika o njihovim pravima te o važnosti i načinu sindikalnog organiziranja.
Izradu ove stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Saveza samostalnih sindikata Hrvatske.
Powered by Panda komunikacije
menu-circlecross-circle
View more
Cookies settings
Ok
Odbij
Politika privatnosti
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Pravila privatnosti Ovim dokumentom opisano je kako Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Trg kralja Petra Krešimira IV. br. 2, Zagreb, OIB: 00602600385 (u daljnjem tekstu SSSH) obrađuje osobne podatke. Politika privatnosti se primjenjuje na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo. Kontaktni podaci prikupljeni na našim web stranicama neće biti javno objavljeni niti će koristiti za bilo što drugo, osim za slanje odgovora na vaš upit! Svoje osobne podatke u gore navedene svrhe dajete dobrovoljno što potvrđujete dajući jasnu i nedvosmislenu privolu. Navedeni podaci su nam nužni kako bi se ispunile svrhe u koju se prikupljaju i neće biti korišteni ni u koju drugu svrhu bez ishođenja vaše izričite privole. Slijedom navedenog, ako uskratite tražene osobne podatke, SSSH neće moći postupiti po tom zahtjevu. Obavještavamo vas da u svakom trenutku možete povući privolu na obradu vaših osobnih podataka bez posljedica te da će vašem zahtjevu biti udovoljeno u najkraćem mogućem roku. Nakon povlačenja vaše privole vaši osobni podaci više neće biti obrađivani te će u skladu s internim aktom SSSH biti brisani ili uništeni na siguran način. Vaši osobni podaci neće se prosljeđivati trećim osobama izvan stranice www.radpomjeri.eu. U slučaju davanja vaših osobnih podataka na korištenje trećim osobama, SSSH će vas o tome prethodno informirati u skladu s važećim propisima o zaštiti osobnih podataka. Vaši osobni podaci neće se prosljeđivati trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama. SSSH će vaše osobne podatke obrađivati u skladu s opisanom svrhom, u razdoblju u kojem je obrada tih podataka nužna radi postizanja svrhe u koju su prikupljeni, a najduže u roku određenom internim aktom kojim se uređuje obrada i pohrana tih podataka. Osobne podatke koje prikupimo o vama čuvamo u sigurnom okruženju. Vaši osobni podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca. Obrađeni podaci pohranjuju se u našim prostorijama i IT sustavima, ali ponekad podatke pohranjujemo na servere naših pouzdanih davatelja usluga (trusted service provider). Osigurat ćemo da se osobni podaci drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe. Za sva pitanja i informacije vezane uz ostvarivanje vaših prava na zaštitu osobnih podataka, slobodno se obratite na e-adresu [email protected].   Pravila o korištenju kolačića Pravila o kolačićima Kako bi se osigurao ispravan rad ovog web-mjesta, ponekad na vaše uređaje pohranjujemo male podatkovne datoteke poznate pod nazivom kolačići. Što su kolačići? Kolačić je mala podatkovna datoteka koja se pohranjuje na vaše računalo ili mobilni uređaj pri posjetu određenom web-mjestu. S pomoću kolačića web-mjesto pamti vaše radnje i željene postavke (poput korisničkog imena, jezika, veličine fonta i drugih željenih postavki koje se odnose na prikaz) tijekom duljeg razdoblja, pa ih nije potrebno ponovno unositi pri svakom povratku na web-mjesto odnosno pri prelasku s jedne njegove stranice na drugu. Na koji se način koristimo kolačićima? Na nekim se našim stranicama koristimo kolačićima koji nisu prijeko potrebni za prikaz web-mjesta, no omogućit će vam ugodnije pregledavanje. Te kolačiće možete izbrisati ili blokirati, ali ako to učinite, neke funkcije te stranice možda neće raditi kako je predviđeno. Kolačiće na web stranici koristimo na slijedeći način:
  • kolačić za definiranje jezika preglednika,
  • kolačići za praćenje statistike posjećenosti web stranice,
  • korisničke sigurnosne kolačiće, koji se koriste za sprječavanje zloupotreba autentičnosti i za zaštitu od CSRF hakerskih napada,
  • kolačić za definiranje prikaza skočnog prozora na dnu stranice i za aktivaciju ili deaktivaciju pojedinih kategorija kolačića.
Ažuriranje kolačića Privolu koju nam dajete klikom na pojedinu kategoriju kolačića možete u bilo kojem trenutku povući. Osobni podaci Informacije povezane s kolačićima ne služe za vašu identifikaciju, a podaci o navikama pregledavanja isključivo su pod našim nadzorom. Kolačićima se ne koristimo ni u koje druge svrhe osim onih koje smo ovdje opisali. Kolačići trećih osoba Ponekad u statističke svrhe koristimo i vanjske usluge za praćenje korištenja stranica, poput Google Analytics. U tom slučaju, Google će na vaše računalo poslati svoje kolačiće – tzv. kolačiće treće strane. Isto se događa kada koristimo karte na Google Maps. Kako se kontroliraju kolačići? Kolačiće možete kontrolirati i/ili izbrisati prema želji. Možete izbrisati sve kolačiće koji su već pohranjeni na vašem uređaju, a postavke većine preglednika omogućuju blokiranje pohrane kolačića. Ako blokirate kolačiće, možda ćete pri svakom posjetu web-mjestu morati ručno prilagođivati neke željene postavke, a određene usluge i funkcije možda neće biti dostupne. Ako ne želite na svome računalu primati kolačiće, svom pregledniku možete zadati da vas obavijesti kada ih detektira ili ih možete automatski sve odbiti. Također možete obrisati sve kolačiće koje ste već primili. Ako želite ograničiti ili blokirati kolačiće koji su vam već instalirani, to možete učiniti putem postavki svoga preglednika. Na koji način, saznajte preko funkcije “Help”/”Pomoć” unutar preglednika ili na stranici www.aboutcookies.org, gdje možete naći detaljne upute koje se odnose na različite preglednike. Način na koji možete isključiti kolačiće treće strane i kako promijeniti postavke preglednika opisani su na slijedećim linkovima:
Save settings
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram