Rad posredstvom digitalnih platformi: gdje smo sad, a gdje bi mogli biti?

Piše:
Božica Žilić

Broj i utjecaj digitalnih platformi u kontinuiranom je porastu. Sve je više radnika, kako u Hrvatskoj tako i u brojnim drugim zemljama koji rade ili su barem neko kraće vrijeme, radili posredstvom digitalnih platformi. Paralelno s time, raste i svijest o važnosti organiziranja tih radnika te njihova borba za radnička prava. Prvi korak u organiziranju radnika započeo je i u Hrvatskoj, osnivanjem Sindikata radnika digitalnih platformi (SRDP), a 30. rujna održana je i javna tribina o položaju radnika koji rade posredstvom digitalnih platformi. U nastavku pročitajte više o radu preko digitalnih platformi te o preporukama koje su proizašle s tribine.

Kako izgleda rad preko digitalne platforme?

Iz perspektive radnika većinom se rad svodi na dva moguća modela: jedan je „samostalni rad“ odnosno otvaranje obrta te rad pojedinca gdje samostalnost izravno ekonomski ovisi o digitalnoj platformi. Digitalne platforme grčevito se bore u brojnim sudskim procesima kao i kroz svoj utjecaj na donositelje odluka da takav tip rada ostane definiran isključivo kao samostalni rad, a ne kao klasičan odnos radnik-poslodavac. Drugi oblik je dodatno posrednički, a odvija se putem takozvanih agregatora. To su trgovačka društva ili obrti koji djeluju kao neka vrsta posrednika digitalnih platformi. Oni, za razliku od digitalnih platformi, direktno zapošljavaju radnike za obavljanje usluga koje nude platforme, s kojima uglavnom imaju neku vrstu partnerskog sporazuma. Iako taj drugi model uključuje korištenje ugovora o radu, radi izbjegavanja odgovornosti digitalnih platformi, česti su slučajevi iskorištavanja radnika, kršenja njihovih prava, kao i poticanja rada na crno. Prethodno opisani način rada koji primjenjuju digitalne platforme u Hrvatskoj, ali i svim drugim zemljama gdje im je to dopušteno, otvara brojne probleme za radnike. Naime, platforme uporno izbjegavaju priznati svoju ulogu poslodavca te inzistiraju na tome da su oni samo posrednici između klijenata koji trebaju neku uslugu i osoba koje im tu uslugu mogu ponuditi. Takav princip odricanja odgovornosti od strane platforme otvara im vrata da ne vode nikakvog računa o zdravlju i sigurnosti vozača/dostavljača, da ne ulažu niti mare za sigurnost i stanje vozila te ih oslobađa troškova vezanih uz plaćeni odmor, plaćeno bolovanje ili bilo koje drugo radno pravo koje radnici po zakonu imaju. Dodatno je u Hrvatskoj naglašen problem s agregatorima, odnosno posrednicima koji s jedne strane ugovaraju pružanje usluge izravno s platformom, a s druge zapošljavaju radnike da izvrše tu uslugu. Iako su oni obvezni zaposliti radnike na ugovor o radu, prema izjavama radnika, prisutna je visoka razina manipulacije, primarno kroz zapošljavanje na manji broj sati od odrađenih, isplate dijela plaće na ruke i slično.

Sindikalno organiziranje

Kao što je ranije spomenuto, sindikalno organiziranje platformskih radnika u Hrvatskoj započelo je ove godine, a to je i prvi takav sindikat u ovoj regiji. Na europskoj i svjetskoj razini, sindikati koji okupljaju radnike koji rade preko digitalnih platformi započelo je prije nekoliko godina, ali je zanimljivo primijetiti različite pristupe. S jedne strane su samoosnovani sindikati, a s druge već postojeći sindikati ili sindikalne središnjice koji u svoje članstvo primaju i ove radnike. U Hrvatskoj su na neki način oba smjera zadovoljena, radnici su se direktno organizirali, a ubrzo nakon osnivanja donesena je odluka o ulasku u Savez samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH). Kroz ranije spomenutu tribinu SRDP je uspješno ostvario kontakte sa sindikatima u Njemačkoj i Italiji, ali i s Europskom konfederacijom sindikata (ETUC). Primjeri i iskustva iz europskih zemalja, njihova borba kako na sudovima tako i u pregovorima s državom i platformama vrijedno je iskustvo i pokazatelj kako bi to moglo izgledati i u Hrvatskoj. Sudske i političke pobjede ostvarene su u brojnim europskim zemljama, npr. Italiji, Španjolskoj, Belgiji, Nizozemskoj, Velikoj Britaniji. Sam čin sindikalnog organiziranja nije dovoljan da bi rezultirao promjenama, ali je ključan korak da bi se uopće došlo u poziciju zahtijevati promjene u korist radnika. O tome svemu pričalo se i na spomenutoj tribini, a u nastavku možete pročitati i zaključke, odnosno preporuke za sva tri ključna aktera – poslodavce, Vladu i sindikate.

Preporuke za platforme:

Osigurati radnička prava -> radnice i radnici koji rade preko digitalnih platformi nisu samo „partneri“, kako ih platforme nazivaju, već su radnici koji ispunjavanju gotovo sve uvjete da bi bili tretirani kao radnici. A kao takvima, nužno je da im se osiguraju i njihova radnička prava.

Platforme trebaju preuzeti odgovornost -> iako platforme nisu krive ako netko od agregatora i/li radnika manipulira radnim satima, one kroz svoje aplikacije točno mogu ustvrditi koliko je netko sati bio aktivan/na te odgovara li to onome što piše u ugovoru. Važno je da platforme jasnije i izravnije pokažu kako ne toleriraju takve oblike prevara te otkažu suradnju s agregatorima čiji radnici kontinuirano rade veći broj sati nego što su prijavljeni, a radnicima osiguraju nastavak rada pod poštenim i zakonitim uvjetima.

Osigurati pravo glasa i utjecaja radnicima -> vozači i dostavljači koji rade preko aplikacija nemaju nikakvu mogućnost da argumentiraju ili objasne svoju stranu priče ako dobiju lošu ocjenu ili izostanu s posla. Također, nemaju nikakav utjecaj na određivanje cijene niti pravo glasa kada se odlučuje o promjeni cijene, iako to ima najviše izravnog utjecaja na njih kao radnike koji žive od toga.

Preporuke za Vladu:

Regulirati odnos radnika i platformi -> u nadolazećim izmjenama Zakona o radu potrebno je regulirati radno-pravni status radnika koji rade preko digitalnih platformi te im omogućiti zaštitu i uživanje radničkih prava.

Ojačati kapacitete inspektorata rada -> isplata plaća na ruke, rad na veći broj sati od ugovorenog, rad bez ugovora, samo su neki od primjera kršenja Zakona kojima bi na kraj mogao stati Državni inspektorat rada, kada bi imao dovoljno kapaciteta za provođenja redovitog ciljanog nadzora te bržeg postupanja nakon prijave. Zbog toga je nekoliko puta naglašena važnost uloge inspektorata u reguliranju platformskog rada.

Prebaciti teret dokazivanja samozaposlenosti na poslodavce – praksa koja je već ustvrđena sudskim putem u nekim zemljama, a kojom se staje na kraj lažnoj samozaposlenosti. Ako su radnici u potpunosti ekonomski ovisni o jednom poslodavcu te ako nemaju nikakvu mogućnost utjecaja na rad koji obavljaju, onda se ne može smatrati da su samozaposleni, jer osim odluke u koje doba dana će započeti raditi nemaju gotovo nikakvu drugu neovisnost.

 

Preporuke za sindikate:

Modernizirati se i pripremiti na nove izazove -> rad preko platformi nije više posao sutrašnjice nego trenutna realnost, ali otvara potencijalni prostor za širenje sličnog modela kratkoročnog najma rada i u druga područja rada. Neki prevoditelji/ce, čistači/ce, umjetnici/e  u svijetu već rade preko sličnih platformi, a takvi poslodavci traže sve moguće načine da izbjegnu ulaženje u radni odnos. Difuzija odgovornosti i odbacivanje uloge poslodavca otežava rad sindikatima kroz klasične sindikalne metode poput kolektivnog pregovaranja te je zato još važnije da se izvrši pritisak na Vladu i druge institucije, pogotovo nadnacionalne, kako bi se osigurao primat ugovora o rad sa svim pravima i obvezama iz radnog odnosa.

Dodatno povezivanje sa sindikatima iz drugih zemalja -> kao što je slučaj i za druge transnacionalne poslodavce, pritisak iz više zemalja značajno je jači nego kada je sve koncentrirano u jednoj zemlji ili na uskom geografskom području. To je posebno korisno za sindikate u Hrvatskoj, ali i regiji, s obzirom na već ostvarene uspjehe sindikata u drugim zemljama, bilo kroz sudske procese ili zakonodavne izmjene. Argumenti u korist radnika gotovo su isti u većini zemalja te to otvara prostor da se sindikati više posvete zagovaranju izravno prema institucijama.

Širenje članstva kroz direktne akcije -> s obzirom da se većina rada preko digitalnih platformi ne odvija na jednom statičnom mjestu te da je gotovo nemoguće imati jedno mjesto okupljanja radnika, nove članove potrebno je privući bilo kroz direktne akcije na terenu ili kroz intenzivan rad na društvenim mrežama.

Što dalje?

Ove preporuke, kao i zahtjevi SRDP-a, ako bi bili prihvaćeni, doveli bi do značajnog poboljšanja položaja radnika digitalnih platformi. Međutim, osmišljavanje preporuka i implementaciju istih dijeli priličan broj međukoraka. Neke od njih poduzima SRDP, time što povećava svoje članstvo, širi se geografski i postaje sve prepoznatljiviji u medijima i javnosti općenito. Uz to potrebna je i politička volja za promjenom. Kako upravo započinje proces izmjena Zakona o radu, za koji je Vlada najavila i uređenje prava i obveza platformskih radnika, nadamo se da će i isti donijeti pozitivne promjene – promjene koje će ići u smjeru zaštite radnika koji rade posredstvom digitalnih platformi, ali i osiguravanja odgovornosti platformi.

 

Rad po mjeri objavljuje blogove koji se bave popularizacijom i kritičkim promišljanjem tema vezanih uz radnička prava, radničko organiziranje i sindikalizam. Stavovi autora izneseni u blogovima nisu nužno i službeni stavovi izdavača stranice SSSH. Imate ideju o kojoj želite pisati i objaviti blog na Radu po mjeri? Javite nam se na [email protected].

Ovaj tekst je nastao u okviru projekta "Rad po mjeri čovjeka", sufinanciranog sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Saveza samostalnih sindikata Hrvatske.

Greška WordPress baze podataka: [Table 'arkossss302871hr5004_wordpress_a.wp_ppma_author_categories' doesn't exist]
SELECT wp_ppma_author_categories.*, wp_ppma_author_categories_meta.meta_key, wp_ppma_author_categories_meta.meta_value FROM wp_ppma_author_categories LEFT JOIN wp_ppma_author_categories_meta ON wp_ppma_author_categories.id = wp_ppma_author_categories_meta.category_id WHERE 1=1 AND category_status = 1 ORDER BY category_order ASC LIMIT 20 OFFSET 0

Autor/ica

Posljednje

Trg kralja Petra Krešimira IV. 2,
10 000 Zagreb

email: [email protected]
Rad po mjeri čovjeka projekt je SSSH s ciljem informiranja radnica i radnika o njihovim pravima te o važnosti i načinu sindikalnog organiziranja.
Izradu ove stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Saveza samostalnih sindikata Hrvatske.
Powered by Panda komunikacije
menu-circlecross-circle
View more
Cookies settings
Ok
Odbij
Politika privatnosti
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Pravila privatnosti Ovim dokumentom opisano je kako Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Trg kralja Petra Krešimira IV. br. 2, Zagreb, OIB: 00602600385 (u daljnjem tekstu SSSH) obrađuje osobne podatke. Politika privatnosti se primjenjuje na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo. Kontaktni podaci prikupljeni na našim web stranicama neće biti javno objavljeni niti će koristiti za bilo što drugo, osim za slanje odgovora na vaš upit! Svoje osobne podatke u gore navedene svrhe dajete dobrovoljno što potvrđujete dajući jasnu i nedvosmislenu privolu. Navedeni podaci su nam nužni kako bi se ispunile svrhe u koju se prikupljaju i neće biti korišteni ni u koju drugu svrhu bez ishođenja vaše izričite privole. Slijedom navedenog, ako uskratite tražene osobne podatke, SSSH neće moći postupiti po tom zahtjevu. Obavještavamo vas da u svakom trenutku možete povući privolu na obradu vaših osobnih podataka bez posljedica te da će vašem zahtjevu biti udovoljeno u najkraćem mogućem roku. Nakon povlačenja vaše privole vaši osobni podaci više neće biti obrađivani te će u skladu s internim aktom SSSH biti brisani ili uništeni na siguran način. Vaši osobni podaci neće se prosljeđivati trećim osobama izvan stranice www.radpomjeri.eu. U slučaju davanja vaših osobnih podataka na korištenje trećim osobama, SSSH će vas o tome prethodno informirati u skladu s važećim propisima o zaštiti osobnih podataka. Vaši osobni podaci neće se prosljeđivati trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama. SSSH će vaše osobne podatke obrađivati u skladu s opisanom svrhom, u razdoblju u kojem je obrada tih podataka nužna radi postizanja svrhe u koju su prikupljeni, a najduže u roku određenom internim aktom kojim se uređuje obrada i pohrana tih podataka. Osobne podatke koje prikupimo o vama čuvamo u sigurnom okruženju. Vaši osobni podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca. Obrađeni podaci pohranjuju se u našim prostorijama i IT sustavima, ali ponekad podatke pohranjujemo na servere naših pouzdanih davatelja usluga (trusted service provider). Osigurat ćemo da se osobni podaci drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe. Za sva pitanja i informacije vezane uz ostvarivanje vaših prava na zaštitu osobnih podataka, slobodno se obratite na e-adresu [email protected].   Pravila o korištenju kolačića Pravila o kolačićima Kako bi se osigurao ispravan rad ovog web-mjesta, ponekad na vaše uređaje pohranjujemo male podatkovne datoteke poznate pod nazivom kolačići. Što su kolačići? Kolačić je mala podatkovna datoteka koja se pohranjuje na vaše računalo ili mobilni uređaj pri posjetu određenom web-mjestu. S pomoću kolačića web-mjesto pamti vaše radnje i željene postavke (poput korisničkog imena, jezika, veličine fonta i drugih željenih postavki koje se odnose na prikaz) tijekom duljeg razdoblja, pa ih nije potrebno ponovno unositi pri svakom povratku na web-mjesto odnosno pri prelasku s jedne njegove stranice na drugu. Na koji se način koristimo kolačićima? Na nekim se našim stranicama koristimo kolačićima koji nisu prijeko potrebni za prikaz web-mjesta, no omogućit će vam ugodnije pregledavanje. Te kolačiće možete izbrisati ili blokirati, ali ako to učinite, neke funkcije te stranice možda neće raditi kako je predviđeno. Kolačiće na web stranici koristimo na slijedeći način:
  • kolačić za definiranje jezika preglednika,
  • kolačići za praćenje statistike posjećenosti web stranice,
  • korisničke sigurnosne kolačiće, koji se koriste za sprječavanje zloupotreba autentičnosti i za zaštitu od CSRF hakerskih napada,
  • kolačić za definiranje prikaza skočnog prozora na dnu stranice i za aktivaciju ili deaktivaciju pojedinih kategorija kolačića.
Ažuriranje kolačića Privolu koju nam dajete klikom na pojedinu kategoriju kolačića možete u bilo kojem trenutku povući. Osobni podaci Informacije povezane s kolačićima ne služe za vašu identifikaciju, a podaci o navikama pregledavanja isključivo su pod našim nadzorom. Kolačićima se ne koristimo ni u koje druge svrhe osim onih koje smo ovdje opisali. Kolačići trećih osoba Ponekad u statističke svrhe koristimo i vanjske usluge za praćenje korištenja stranica, poput Google Analytics. U tom slučaju, Google će na vaše računalo poslati svoje kolačiće – tzv. kolačiće treće strane. Isto se događa kada koristimo karte na Google Maps. Kako se kontroliraju kolačići? Kolačiće možete kontrolirati i/ili izbrisati prema želji. Možete izbrisati sve kolačiće koji su već pohranjeni na vašem uređaju, a postavke većine preglednika omogućuju blokiranje pohrane kolačića. Ako blokirate kolačiće, možda ćete pri svakom posjetu web-mjestu morati ručno prilagođivati neke željene postavke, a određene usluge i funkcije možda neće biti dostupne. Ako ne želite na svome računalu primati kolačiće, svom pregledniku možete zadati da vas obavijesti kada ih detektira ili ih možete automatski sve odbiti. Također možete obrisati sve kolačiće koje ste već primili. Ako želite ograničiti ili blokirati kolačiće koji su vam već instalirani, to možete učiniti putem postavki svoga preglednika. Na koji način, saznajte preko funkcije “Help”/”Pomoć” unutar preglednika ili na stranici www.aboutcookies.org, gdje možete naći detaljne upute koje se odnose na različite preglednike. Način na koji možete isključiti kolačiće treće strane i kako promijeniti postavke preglednika opisani su na slijedećim linkovima:
Save settings
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram