Hvala što ste ispunili Upitnik procjene o kvaliteti radnih mjesta u Vašoj organizaciji/tvrtki.

U nastavku se nalaze savjeti za svaku od šest dimenzija koje čine Rad po mjeri čovjeka (dobra plaća, zaštita zdravlja, učenje i napredovanje, sigurnost, glas na radnom mjestu i radno vrijeme).

Istražujte i izborite se za rad po mjeri čovjeka!

 • Ako vaši radnici ne mogu plaćom pokriti osnovne životne potrebe, ili ako plaće radnika nisu usporedive s plaćama za isto zanimanje u drugim tvrtkama - vrijeme je da povećate plaće vašim radnicima.
 • Ako kod vas nije organiziran sindikat i nemate sklopljen kolektivni ugovor, plan povećanja plaće možete napraviti kroz Pravilnik o radu ili druge akte. No mi vam svakako preporučujemo da o plaćama i ostalim materijalnim pravima razgovarate i pregovarate s radnicima.
 • Ako želite dobro radnicima i vašoj organizaciji, preporučujemo vam korake u smjeru kolektivnoga pregovaranja. Kolektivni ugovor je alat za postizanje uspješne i produktivne organizacije, jer dobar kolektivni ugovor pridonosi zadovoljstvu radnika, ali i imidžu tvrtke.
 • Ako ste procijenili kako uvjeti rada u vašoj radnoj sredini ponekad ugrožavaju zdravlje radnika ili povećavaju mogućnost ozljeda na radu, provjerite jeste li poduzeli sve zakonom propisane mjere. Postoji li ažurna procjena rizika za svako radno mjesto? Poštuju li se svi pravilnici iz područja zaštite na radu koji se odnose na radna mjesta u vašoj radnoj sredini? Jesu li radnici osposobljeni za rad na siguran način i je li im osigurana odgovarajuća zaštitna oprema?
 • Ako postoje problemi sa stresom, radnim opterećenjem i međuljudskim odnosima, razmislite koje se mjere protiv toga mogu poduzeti – pokušajte do njih doći u razgovoru s radnicima i stručnjacima kojima se možete obratiti za savjet.
 • Omogućite radnicima provedbu izbora za povjerenika radnika za zaštitu na radu, te izabranoj osobi omogućite zakonom propisano radno vrijeme za obavljanje te funkcije. Povjerenik radnika za zaštitu na radu može znatno pomoći u postizanju veće razine sigurnosti radnih mjesta, sagledavajući mjere zaštite na radu iz perspektive radnika i primajući njihove pritužbe i prijedloge.
 • U kolektivni ugovor ili pravilnik o radu uključite odredbe o zaštiti prava i dostojanstva radnika, te propišite postupak kojim se radnici mogu obratiti ako smatraju da su im prava povrijeđena. Upoznajte s ovim odredbama sve zaposlene.
 • Ako niste imenovali osobu za zaštitu dostojanstva osoba – svakako to što prije učinite. To bi trebala biti osoba od povjerenja radnika, a ne netko koga samo vi birate i imenujete. Brinite se o vašim radnicima i njegujte radno okruženje koje je po mjeri čovjeka i na koje će vaši radnici sa osmijehom dolaziti.
 • Provjerite što vaši radnici misle o tome koliko kao poslodavac štitite njihovo zdravlje na radnome mjestu. Neka i vaši radnici ispune upitnik.
 • Ako vam se čini da bi vašim radnicima mogla nedostajati znanja i vještine za kvalitetno obavljanje posla koji rade - razgovarajte s radnicima kako biste pobliže saznali koja su to znanja i vještine, te im predložite edukaciju i pomozite u njihovom profesionalnom razvoju. Vama je u interesu da su vaši radnici educirani i kvalificirani, te da unaprjeđuju svoj posao.
 • Obveza je poslodavca osigurati uvjete i mogućnosti za učenje i napredovanje radnika na radnome mjestu. Ako kao poslodavac nemate praksu ulaganja u edukaciju radnika, krajnje je vrijeme da to odmah promijenite.
 • Razgovarajte sa svojim radnicima, te predložite ideje za edukaciju i profesionalni razvoj svih zaposlenika. Cjeloživotno učenje je u interesu poslodavca koji brine o svojoj dugoročnoj konkurentnosti.i. Tvrtke koje ulažu u cjeloživotno obrazovanje svojih radnika su na tržištu prepoznate kao one koje najbrže rastu i napreduju. Educirani radnik je najkvalitetniji radnik.
 • U dogovoru s vašim stručnjacima ili vanjskim stručnjacima za obrazovanje odraslih, napravite plan profesionalnog razvoja vaših radnika.
 • Ako koristite rad na određeno umjesto probnoga roka, za ona radna mjesta za kojima postoji stalna potreba – vrijeme je da promijenite tu štetnu praksu. Kao poslodavac morate znati da je ugovor na neodređeno standardni oblik zapošljavanja. Ugovor na određeno vrijeme je iznimka i mora biti opravdan stvarnim razlozima, odnosno samo privremenom potrebom obavljanja toga posla.
 • Zakon o radu propisuje i druga ograničenja zapošljavanja na određeno vrijeme – kod istoga poslodavca na uzastopnim ugovorima o radu na određeno vrijeme radnici mogu raditi najdulje tri godine. Bez ugovora za stalno radnici ne mogu planirati budućnost ili dignuti kredit. Sigurno radno mjesto jedna je od važnih dimenzija kvalitetnoga radnoga mjesta, te jedan od razloga zbog kojeg mnogi mladi radnici napuštaju hrvatske poslodavce i traže sreću izvan domovine.
 • Ako baš morate nekim radnicima, zbog prirode posla, dati ugovor na određeno, ne zaboravite da radnici zaposleni na određeno vrijeme imaju pravo na jednaku plaću i uvjete rada kao i oni zaposleni za stalno.
 • Ako koristite ugovore o radu na određeno vrijeme kraće od 3 mjeseca, autorske ugovore, ugovore o djelu i druge oblike radnog angažmana za zapošljavanje ljudi na poslovima koji imaju karakter radnog odnosa – morate znati da postupate protuzakonito. Ako želite poslovati u skladu sa zakonom i graditi imidž svoje organizacije na kvalitetnim radnim mjestima, za poslove koji imaju karakter radnog odnosa koristite ugovor o radu.
 • Ako kao poslodavac ne uvažavate primjedbe radnika, te ne postupate po njihovim pritužbama u vezi s povredom njihovih radničkih i ljudskih prava – krajnje je vrijeme da to promijenite. Nezadovoljstvo radnika, ukoliko ga na vrijeme ne detektirate, vrlo će se brzo preliti na vaše sveukupno poslovanje.
 • Ako kao poslodavac ne omogućujete vašim radnicima iznošenje mišljenja, podnošenje prijedloga, pritužbi ili zahtjeva, ako to rade sami ili putem svojih predstavnika (radničkoga vijeća ili sindikalnoga povjerenika) – razmislite na koji način to možete promijeniti. Najbolji poslodavci žele čuti prijedloge kojima će unaprijediti posao. Dajte glas vašim radnicima.
 • Organizirajte skup radnika ili sastanak s predstavnicima radnika (sindikatom ili radničkim vijećem). Ne zaboravite da je obaveza poslodavca omogućiti održavanje skupova radnika dva puta godišnje. Primjedbe radnika i raspravu s njima shvatite ozbiljno – radnici će to cijeniti, a od rezultata svi mogu imati koristi.
 • Provjerite što vaši radnici misle koliko kao poslodavac njegujete kulturu pravednoga postupanja i međusobnoga poštivanja. Neka i vaši radnici ispune upitnik o tome koliko je njihov posao uistinu dobar posao.
 • Tamo gdje postoji sindikat –postoji i kultura kolektivnoga pregovaranja i zajedničke borbe za rad po mjeri čovjeka. Svatko od nas želi imati priliku reći nešto o svom poslu, uvjetima rada i perspektivi. Ako radnici ne mogu izraziti zadovoljstvo ili nezadovoljstvo radnim mjestom – često se događa da radnici traže drugo radno okruženje gdje će se čuti njihov glas. Ne dopustite da ostanete bez kvalitetnih radnika.
 • Najbolja radna mjesta su ona radna mjesta gdje se čuje glas radnika i radnica. Osigurajte da se glas vaših radnika čuje.
 • Ako kao poslodavac ne poštujete propise o organiziranju radnoga vremena ili o prekovremenome radu – promijenite nezakonite prakse. Nemojte čekati da vas inspekcija upozori na to ili kazni.
 • Ako kao poslodavac ne vodite računa o potrebama radnika i ravnoteži privatnoga i radnoga života, te često radnike zovete ili očekujete da izvan radnoga vremena odgovaraju na poruke, e-mailove ili obavljaju druge radne zadatke, te smatrate kako na to imate pravo – pročitajte više o dimenziji radnoga vremena.
 • Ako primjećujete da količina i raspored radnoga vremena ne omogućuju vašim radnicima kvalitetno izvršavanje obiteljskih obaveza i zadovoljstvo privatnim životom – razmislite na koji način možete promijeniti štetne prakse. Nemojte čekati da vam se radnici sami pobune – odlaskom iz vaše tvrtke.
 • Ukoliko u vašoj tvrtki djeluje sindikat ili radničko vijeće, preporučujemo da organizaciju radnoga vremena, odnosno njegov raspored, dogovorite s radničkim predstavnicima. Radnici će svoje nezadovoljstvo, te nepravilnosti, namjerne ili nenamjerne, lakše izraziti prema svojim predstavnicima. Organizirajte sastanak s njima, te osigurajte i kreirajte radno vrijeme po mjeri čovjeka.
Trg kralja Petra Krešimira IV. 2,
10 000 Zagreb

email: radpomjeri@sssh.hr
Rad po mjeri čovjeka projekt je SSSH s ciljem informiranja radnica i radnika o njihovim pravima te o važnosti i načinu sindikalnog organiziranja.
Izradu ove stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Saveza samostalnih sindikata Hrvatske.
Stranica radpomjeri.eu registrirana je pod Creative Commons licencom - 2023.
Powered by Panda komunikacije
menu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram