Hvala što ste ispunili Upitnik procjene o kvaliteti radnih mjesta u Vašoj organizaciji/tvrtki.

U nastavku se nalaze savjeti za svaku od šest dimenzija koje čine Rad po mjeri čovjeka (dobra plaća, zaštita zdravlja, učenje i napredovanje, sigurnost, glas na radnom mjestu i radno vrijeme).

Istražujte i izborite se za rad po mjeri čovjeka!

 • Ako plaćom zaposleni kod vašega poslodavca ne mogu pokriti osnovne životne potrebe, ili ako plaće radnika nisu usporedive s plaćama za isto zanimanje u drugim tvrtkama - vrijeme je da kao sindikat, odnosno sindikalni povjerenik ili povjerenica, inicirate kolektivno pregovaranje ili druge sindikalne akcije koje bi osigurale povećanje plaće radnicima kod vašega poslodavca.
 • Kolektivni ugovor je alat za postizanje uspješne i produktivne organizacije, jer dobar kolektivni ugovor pridonosi zadovoljstvu radnika, ali i imidžu tvrtke. Kao sindikat imate važnu ulogu u poticanju kolektivnoga pregovaranja. Stoga ne čekajte već sami inicirajte razgovor s radnicima i s poslodavcem o procesu kolektivnoga pregovaranja.
 • Kako biste se u tom procesu oboružali dobrim argumentima, proučite rezultate poslovanja vašega poslodavca (ostvaruje li dobit i koliku, koliki se udio prihoda troši na plaće, kada su plaće posljednji puta povećane...). Informirajte se o prosječnim plaćama u drugim tvrtkama ili organizacijama koje djeluju u istoj djelatnosti. I najvažnije – razgovarajte stalno s radnicima kako biste saznali i poslodavcu mogli prenijeti njihova očekivanja i želje, ali i kako biste među njima podigli razinu zanimanja za pregovore o plaćama.
 • Ako ste procijenili da uvjeti rada u vašoj radnoj sredini ponekad ugrožavaju zdravlje radnika ili povećavaju mogućnost ozljeda na radu, provjerite jesu li poduzete sve zakonom propisane mjere. Postoji li ažurna procjena rizika za svako radno mjesto? Poštuju li se svi pravilnici iz područja zaštite na radu koji se odnose na radna mjesta u vašoj radnoj sredini? Jesu li radnici osposobljeni za rad na siguran način i je li im osigurana odgovarajuća zaštitna oprema?
 • Ako već nije izabran, inicirajte izbore za povjerenika radnika za zaštitu na radu, te inzistirajte da izabrana osoba koristi zakonom propisano radno vrijeme i obavlja dužnosti predviđene za tu funkciju.
 • Ako postoje problemi sa stresom, pretjeranim radnim okruženjem ili međuljudskim odnosima, a posebno ako primjećujete da povremeno dolazi do bilo kakvih zlostavljanja radnika od strane nadređenih ili kolega – kao sindikat inzistirajte da se radnici educiraju, te provode mjere zaštite kako bi takvo ponašanje prestalo, a krivci bili sankcionirani.
 • Ako poslodavac kod kojega djelujete nije imenovao osobu za zaštitu dostojanstva osoba – inzistirajte da to svakako što prije učini. Ta osoba bi trebala biti od povjerenja radnika, a ne netko koga samo poslodavac bira i imenuje. Pobrinite se da se njeguje radno okruženje koje je po mjeri čovjeka i na koje će zaposleni kod vašega poslodavca sa osmijehom dolaziti. Uloga sindikata od presudne je važnosti.
 • Provjerite što radnici kod vašega poslodavca misle koliko poslodavac štiti njihovo zdravlje na radnome mjestu. Neka i radnici ispune upitnik o kvaliteti radnih mjesta kod poslodavca kod kojega djelujete.
 • Ako mislite da zaposlenima kod vašega poslodavca nedostaju znanja i vještine za kvalitetno obavljanje posla koji rade, razgovarajte s poslodavcem i zatražite da se radnicima omoguće edukacije, potakne ih se na sudjelovanje na njima i pomogne im se u njihovu profesionalnom razvoju. Poslodavcu je u interesu da su njegovi radnici educirani i kvalificirani, te da unaprjeđuju svoj posao.
 • Obveza je poslodavca osigurati uvjete i mogućnosti za učenje i napredovanje radnika na radnome mjestu. Ako vaš poslodavac nema praksu ulaganja u edukaciju radnika, pokušajte neke odredbe o tome uključiti u kolektivni ugovor.
 • Inicirajte razgovor s poslodavcem i radnicima, te predložite ideje za edukaciju i profesionalni razvoj svih zaposlenika. Cjeloživotno učenje je u interesu poslodavca koji brine o kvaliteti radnih mjesta koje nudi. Organizacije koje ulažu u cjeloživotno obrazovanje svojih radnika su na tržištu prepoznate kao one koje najbrže rastu i napreduju. Educirani radnik je najkvalitetniji radnik.
 • Predložite poslodavcu da se dogovori sa svojim stručnjacima ili vanjskim stručnjacima za obrazovanje odraslih, te napravi plan profesionalnog razvoja svojih radnika.
 • Ako poslodavac kod kojega djelujete koristi rad na određeno umjesto probnoga roka, za ona radna mjesta za koja postoji stalna potreba, vrijeme je da utječete kako bi se taštetnu praksa promijenila. Kao sindikat, odnosno sindikalni povjerenik ili povjeenica, zasigurno znate kako je ugovor na neodređeno standardni oblik zapošljavanja. Ugovor na određeno vrijeme je iznimka i mora biti opravdan stvarnim razlozima, odnosno samo privremenom potrebom obavljanja toga posla.
 • Ako imate sklopljen kolektivni ugovor u tvrtki u kojoj djelujete, ugovorite unutar kolektivnog ugovora ograničenja koja se tiču razloga sklapanja i trajanja ugovora o radu na određeno vrijeme, koji bi bili povoljniji za radnike od onih propisanih zakonom.
 • Zakon o radu propisuje i druga ograničenja zapošljavanja na određeno vrijeme – kod istoga poslodavca na uzastopnim ugovorima o radu na određeno vrijeme radnici mogu raditi najdulje tri godine. Osigurajte da se kontrolira takav oblik zapošljavanja i poštuju propisana ograničenja.
 • Ako poslodavac baš mora nekim radnicima, zbog prirode posla, dati ugovor na određeno, vodite računa o tome da radnici zaposleni na određeno vrijeme imaju pravo na jednaku plaću i uvjete rada kao i oni zaposleni za stalno.
 • Ako poslodavac koristi ugovore o radu na određeno vrijeme kraće od tri mjeseca, autorske ugovore, ugovore o djelu i druge oblike radnog angažmana za zapošljavanje ljudi na poslovima koji imaju karakter radnog odnosa – postupa protuzakonito. Dajte mu do znanja da vam je to poznato. Pregovarajte s poslodavcem kako bi promijenio tu štetnu praksu i pomognite mu izgraditi imidž svoje organizacije na kvalitetnim radnim mjestima i sigurnosti zaposlenja.
 • Ako poslodavac kod kojega djelujete ne uvažava primjedbe radnika, te ne postupa po njihovim pritužbama u vezi s povredom njihovih radničkih i ljudskih prava – razmislite na koji način to možete promijeniti. Kao sindikat, odnosno sindikalni povjerenik ili povjerenica, morate biti prvo mjesto gdje će radnici tražiti pomoć vezano za povrede njihovih radničkih i ljudskih prava. Ne odustajte u zaštiti prava vaših članova i članica.
 • Ako poslodavac kod kojega djelujete ne daje mogućnost radnicima za iznošenja svojih mišljenja, podnošenja prijedloga, pritužbi ili zahtjeva, niti to radnici rade sami ili putem svojih predstavnika (radničkoga vijeća ili sindikalnoga povjerenika) – razmislite na koji način to možete promijeniti. Najbolji poslodavci žele čuti prijedloge kojima će unaprijediti posao. Osigurajte da se glas radnika čuje.
 • Ukoliko je kod vašega poslodavca izabrano radničko vijeće, podržite ga u organiziranju skupa radnika ili kao sindikat obavite individualne razgovore s radnicima. Zapišite sve što vam radnici imaju reći. Samo zajedničkim snagama možemo se izboriti za rad po mjeri čovjeka.
 • Provjerite što radnici kod vašega poslodavca misle o tome koliko poslodavac njeguje kulturu pravednoga postupanja i međusobnoga poštivanja. Neka radnici kod vašega poslodavca ispune upitnik o tome koliko je njihov posao uistinu dobar posao.
 • Ako ste kod poslodavca kod kojega djelujete stvorili kulturu kolektivnoga pregovaranja čestitamo vam na tome. Na dobrome ste putu da osigurate svojim sindikalnim djelovanjem radno mjesto po mjeri čovjeka. Svatko od nas želi imati priliku reći nešto o svojemu poslu, uvjetima rada i perspektivi. Ako radnici ne mogu izraziti zadovoljstvo ili nezadovoljstvo radnim mjestom uz pomoć radničkih predstavnika – često se događa da radnici traže ono radno okruženje gdje će se čuti njihov glas.
 • Najbolja radna mjesta su ona radna mjesta gdje se čuje glas radnika i radnica. Unaprjeđujte komunikaciju s vašim članicama i članovima i osigurajte da se glas radnika čuje.
 • Ako poslodavac kod kojega djelujete ne poštuje propise o organiziranju radnoga vremena ili prekovremenome radu – inzistirajte da promijeni nezakonite prakse. Koristite sve dostupne alate utjecanja na promjenu štetnih praksi. Ugovorite unutar kolektivnog ugovora mogućnosti utjecanja na organizaciju radnoga vremena kao sindikat, ili to činite kroz radničko vijeće ukoliko djeluje kod poslodavca.
 • Ako poslodavac kod kojega djelujete ne vodi računa o potrebama radnika i ravnoteži privatnoga i radnoga života, te često radnike zove ili očekuje da izvan radnoga vremena odgovaraju na poruke, e-mailove ili obavljaju druge radne zadatke, te smatra kako na to ima pravo – informirajte vašega poslodavca više o dimenziji radnoga vremena.
 • Ako primjećujete da količina i raspored radnoga vremena ne omogućuju radnicima kod vašega poslodavca kvalitetno izvršavanje obiteljskih obaveza i zadovoljstvo privatnim životom – razmislite na koji način kao sindikat, odnosno sindikalni povjerenik ili povjerenica, možete promijeniti štetne prakse. Nemojte čekati da se radnici sami pobune – odlaskom iz tvrtke, jer ćete pritom izgubiti i članove sindikata.
 • Radnici će svoje nezadovoljstvo, te nepravilnosti, namjerne ili nenamjerne, lakše komunicirati prema svojim predstavnicima. Organizirajte sastanak s njima, te osigurajte i kreirajte radno vrijeme po mjeri čovjeka.
Trg kralja Petra Krešimira IV. 2,
10 000 Zagreb

email: radpomjeri@sssh.hr
Rad po mjeri čovjeka projekt je SSSH s ciljem informiranja radnica i radnika o njihovim pravima te o važnosti i načinu sindikalnog organiziranja.
Izradu ove stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Saveza samostalnih sindikata Hrvatske.
Stranica radpomjeri.eu registrirana je pod Creative Commons licencom - 2023.
Powered by Panda komunikacije
menu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram